Ansprechpartner


Geschäftsführung: 

Marc Pieper (Geschäftsführer)

0 23 65 / 8 56 34-0

pieper@multipublic.de


Vertrieb:

Christoph Ströder (Assistent Geschäftsführung)

0 23 65 / 8 56 34-55

stroeder@multipublic.de


Buchhaltung:

Angela Langer (Finanzbuchhalterin)

0 23 65 / 8 56 34-0

info@multipublic.de


Betriebsleitung:

Elias Dokoros (Betriebsleiter / techn. Leiter)

0 23 65 / 8 56 34-23

dokoros@multipublic.de


Disposition:

Kevin Wessels (Disponent)

0 23 65 / 8 56 34-22

wessels@multipublic.de


Werbetechnik:

Kevin Schmidt (Leiter Werbetechnik)

0 23 65 / 8 56 34-21

schmidt@multipublic.de


Grafik:

Daniel Lütke Scharmann (Mediengestalter)

0 23 65 / 8 56 34-20

scharmann@multipublic.de


Unser Team:

Platzhalter_PieperPlatzhalter_StroederPlatzhalter_LangerPlatzhalter_Dokoros_BetriebsleiterPlatzhalter_Schmidt_Leiter WTPlatzhalter_Scharmann Platzhalter_Wessels_Dispoplatzhalter_nizorPlatzhalter_AppelPlatzhalter_BüterPlatzhalter_KolosowskiPlatzhalter_LöhrhoffPlatzhalter_TaskiranPlatzhalter_AbacikPlatzhalter_Kurz